Παναγιώτου ΑΕΒΕΣτοιχεία επικοινωνίας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΕΒΕ
1 Χλμ ΕΟ Σερρών Δράμας,
621 00, Σέρρες

Τηλ.: 2321058081
Τηλ.: 2321065943
Φαξ : 2321062021

e-mail: info@panagiotou.com.gr