Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΕΒΕ

1 Χλμ ΕΟ Σερρών Δράμας,

621 00, Σέρρες

Τηλ.: 2321058081

Τηλ.: 2321065943

Φαξ : 2321062021

e-mail: info@panagiotou.com.gr