Η εταιρία

Η εταιρεία Παναγιώτου ΑΕΒΕ δραστηριοποιείται στο χώρο των σιδηρο-κατασκευών, της μεταποίησης και επεξεργασίας σιδήρου και των παραγώγων του, της παραγωγής και εμπορίας πλεγμάτων περίφραξης, της εμπορίας χαλύβδινων προϊόντων κ.λπ., κατέχοντας ηγετική θέση στην τοπική αγορά. Ιδρύθηκε το έτος 1980 από τους από τους αδελφούς Ιωάννη, Αιμίλιο, Νικόλαο και Σταύρο Παναγιώτου. με την επωνυμία “ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΦΟΙ ΟΕ“, συμπεριλαμβάνοντας στις αρχικές δραστηριότητές της και την κατασκευή προϊόντων από τσιμέντο καθώς και το εμπόριο βιομηχανικών εργαλείων.

Το 1994, η μονάδα μετετράπη σε ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΕΒΕ“.

Το 1994 η μονάδα υπήχθη στον αναπτυξιακό Νόμο 1262/82 και στη συνέχεια στον αναπτυξιακό Νόμο 1892/1990, ολοκληρώνοντας τις κτιριακές της εγκαταστάσεις και αποκτώντας το βασικό μηχανολογικό της εξοπλισμό.

Στη συνέχεια με διάφορες επενδύσεις, μέχρι και το 2007, η εταιρία ολοκλήρωσε την απόκτηση του μηχανολογικού της εξοπλισμού, προχώρησε στην εγκατάσταση σύγχρονου λογισμικού και προέβη στην κατάρτιση του προσωπικού της.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, η μονάδα λειτουργεί και ως διανομέας των προϊόντων της εταιρίας ΠΑΝΜΕΤΑΛ ΑΕΒΕ στην τοπική αγορά.