Προϊόντα

Στις δραστηριότητες της Παναγιώτου ΑEBΕ περιλαμβάνονται τα εξής:

  • Συρματουργία: Παραγωγή και εμπορία πλεγμάτων περίφραξης.

  • Χάλυβας: Εμπόριο χαλύβδινων προϊόντων (Λαμαρίνες, σίδηρος εμπορίου, δοκάρια, είδη κιγκαλερίας, σωλήνες, προϊόντα μορφής, προφίλ ξηράς δόμησης)

  • Μεταποίηση- επεξεργασία (κοπή, διάτρηση, συγκόλληση, διαμόρφωση)

  • Εμπόριο αναλωσίμων για την συγκόλληση (αέρια, σύρματα, ηλεκτρόδια)

  • Εμπόριο υδραυλικών εξαρτημάτων, μονωτικών υλικών και υλικών στερέωσης

  • Κατασκευή μεταλλικών υπόστεγων, παιδικών χαρών, μεταλλικές κολώνες φωτισμού, στοιχεία παραδοσιακών κάγκελων, σκαλωσιές και κλειδιά για οικοδομικές εργασίες, τριγωνικά μεταλλικά δάπεδα κτηνοτροφιών, σιδηροτροχιές εργοστασίων μεταποίησης κρέατος, μεταλλικές δεξαμενές, υδρορροές υπόστεγων κ.α.